Privacy

Privacy

Privacyverklaring (English version coming soon)

Persoonsgegevens die worden verwerkt
DARe2Change verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van DARe2Change, en/of omdat u deze zelf aan DARe2Change heeft verstrekt.

DARe2Change kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:
  • informatie die u aan DARe2Change verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie;
  • informatie die u aan DARe2Change verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over de services van DARe2Change op te vragen.
Met welk doel en op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?
DARe2Change verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan DARe2Change uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst en om u relevante marketingberichten zoals e-zine en andersoortige marketinginformatie over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
DARe2Change bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
DARe2Change verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Andere websites
De website van DARe2Change bevat links naar andere websites, dit kunnen klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Het privacy beleid van DARe2Change is alleen van toepassing op de website van DARe2Change. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacy beleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacy beleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar DARe2Change. DARe2Change reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
DARe2Change neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DARe2Change verstuurt uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op.

Contact
Als u contact wilt opnemen met DARe2Change over een aspect van het privacy beleid, gebruikt u dan dit email adres: info@dare2change.eu.
DARe2Change asks you to accept cookies for performance, social media and advertising purposes. To get more information, check our Privacy Policy. Do you accept these cookies and the processing of personal data involved?